Všetky práva Kupujúceho, súvisiace so záručnými ustanoveniami pre uskutočnené produkty, rovnako ako nároky na náhradu či výmenu, sú v súlade so zákonom o obchode a ochrane spotrebiteľa podľa zákonníka Slovenskej republiky.

 

1. Záruky

1.1. Všetky produkty v online obchode Wellenmark sú pravé, v originálnom balení a so zárukou výrobcu. Ich kvalita je relevantne certifikovaná a zodpovedá požiadavkám stanoveným aktuálnou legislatívou.

Je však prípustné, že po otvorení originálneho balenia môže dôjsť k zisteniu poškodenia či nevyhovujúceho stavu produktu. Takéto nedostatky značia porušenie povinných požiadavok pre kvality produktu.

1.2. V zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa má Kupujúci právo kontaktovať Predajcu za účelom výmeny či náhrady tovaru, u ktorého bol zistený nevyhovujúci stav, do 14 dní, ktoré predstavujú záručnú lehotu. Naša spoločnosť ako Predajca sa podrobí záručným záväzkom voči Kupujúcemu a jeho žiadosti o nápravu zistených nedostatkov. Záručná lehota začína nadobúdať účinnosť odo dňa doručenia objednávky Kupujúcemu.

1.3. Predajca je zodpovedný za poškodenie tovaru v takom prípade, ak sa nepreukáže, že k tomuto poškodeniu došlo po prevoze tovaru ku Kupujúcemu, ktorým boli porušené pravidlá skladovania a zaobchádzania s tovarom, takisto ako zámernou činnosťou tretích strán.

 

2. Vrátenia a výmeny

2.1. Kupujúci smie vrátiť len pochutinový tovar SUBŠTANDARDNEJ kvality. Tovar subštandardnej kvality predstavuje taký výrobok, ktorý nemožno spotrebovať kvôli poškodeniam, objaveným po otvorení originálneho balenia výrobku, takisto ako výrobky po dátume spotreby.

Pochutinový tovar ŠTANDARDNEJ kvality NEMOŽNO vrátiť či vymeniť.

2.2. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie tovaru subštandardnej kvality, alebo môže požiadať o náhradu do 14 dní odo dňa prevzatia objednávky.

Na reklamácie Kupujúceho, podané po uplynutí 14 dňovej lehoty, sa nevzťahuje právo vymáhania náhrady či odškodnenia.

2.3. Pri podávaní reklamácie Predajcovi má Kupujúci právo zvoliť si jednu z nasledovných možností:

  • Nahradenie nevyhovujúceho tovaru rovnakým tovarom bez závad.
  • Nahradenie nevyhovujúceho tovaru podobným tovarom inej značky, s prepočtom uhradenej čiastky.
  • Vrátenie peňazí.
  • Kupujúci má právo na zľavu, ak bez ohľadu na zistené nedostatky žiada o daný produkt.

2.4. Aby bol tovar vrátený či vymenený Predajcom, Kupujúci sa musí osobne dostaviť do predajne Wellenmark a predložiť nasledovné dokumenty:

  • Vyplnenú žiadosť o reklamáciu s podrobne uvedenými informáciami o dôvode vrátenia.
  • Potvrdenie o kúpe vráteného tovaru (účtenka alebo faktúra)
  • Preukaz totožnosti.

Z našej webovej stránky si môžete vytlačiť “Žiadosť o reklamáciu”.

2.5. Predajca preverí reklamáciu a do 3 (troch) dní po prevzatí vráteného tovaru a žiadosti o reklamáciu oboznámi Kupujúceho s rozhodnutím. Ak si prípad vyžaduje ďalšie preverenie kvality výrobku, vykonané nezávislými pracovníkmi, môže sa táto doba predĺžiť až do ukončenia previerky.

2.6. Ak sa rozhodnutie zakladá na reklamácii so žiadosťou Kupujúceho o výmenu, Predajca mu v priebehu 1 (jedného) dňa poskytne doručenie tovaru riadnej kvality.

 

3. Vrátenie peňazí

3.1. K vráteniu peňazí dôjde do 3 (troch) dní po prevzatí informácií od Kupujúceho o celkovom či čiastočnom odstúpení od prevzatia vopred uhradenej Objednávky alebo prevzatia rozhodnutia o vrátenii peňazí za tovar subštandardnej kvality.

3.2. Vrátenie peňazí Kupujúcemu za zrušenú Objednávku alebo produkty subštandardnej kvality je zhodné s počiatočnym typom platby.

Prosím, uvedomte si, že:

  • Vrátenie peňazí v hotovostné (potvrdené účtenkou) si vyžaduje preukázanie sa občianskym preukazom príjemcu.
  • Vrátenie peňazí na bankové konto Kupujúceho za zrušené objednávky môže zahŕňať poplatok za bankovú službu, vyberaný z čiastky hradenej Kupujúcemu; v takomto prípade prijíma Kupujúci čiastku s odpočtom poplatku za systém prevodu platby.

V prípade, že Kupujúci odmieta splniť alebo riadne nesplní vyššie uvedené podmienky, vyhradzuje si Predajca právo odmietnuť prijatie vráteného tovaru.

 

Korporátni zákazníci

Korporátni zákazníci

Našim korporátnym zákazníkom ponúkame prípravu návrhov darčekových balíčkov podľa inidividuálnych požiadaviek. Zabezpečíme výrobný proces aj dodanie na rôzne adresy.

Veľkoobchodná spolupráca

Veľkoobchodná spolupráca

Veľkoobchodní partneri u nás nájdu široké spektrum exkluzívnych produktov za skvelé veľkoobchodné ceny. Vieme zabezpečiť dodanie tovaru v rámci celého Slovenska.

Zákaznícka podpora

Product added to wishlist

Používame cookies, aby sme zefektívnili prezeranie našej stránky. Ak budete pokračovať bez zmeny vašich nastavení, predpokladáme, že cookies na našej internetovej stránke Wellenmark vám vyhovujú. Viac informácií