Vitajte na stránkach internetového obchodu www.wellenmark.sk. Nákupom u nás vyjadrujete súhlas s našimi obchodnými podmienkami. Oboznámte sa s nimi, prosím, ešte pred uzavretím objednávky.

 

Použité pojmy

Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá nezávisle uzavrie objednávku v internetovom obchode.

Predajca: Higher s.r.o., IČO 46 575 707, ORSR vložka číslo 80067/B

Internetový obchod: Internetová stránka predajcu, obsahujúca produkty na predaj a takisto podmienky platby a doručenia.

Webstránka: zdroj umiestnený na adrese www.wellenmark.sk

Produkt: tovar ponúkaný predajcom na internetovej stránke

Objednávka: podanie žiadosti nakupujúceho, ktorou sa zaväzuje ku kúpe a prevzatiu tovaru na svojej uvedenej adrese, objednaného na webovej stránke.

 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Obchodné podmienky určujú a regulujú vzťah medzi predajcom a verejnosti ponúkaným sortimentom, ktorej kupujúci využívajú internetový obchod Wellenmark, vytvorený na účely diaľkového predaja produktov, umiestnených v internetovom obchodnom katalógu.

1.2. Na všetky podmienky, ktoré nie sú ďalej uvádzané na tejto webovej stránke, sa v rámci obchodných vzťahov vzťahuje v znení neskorších predpisov zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka.

1.3. Predajca má právo upraviť Obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny v Obchodných podmienkach nadobúdajú svoju platnosť dňom zverejnenia a vzťahujú sa na všetky objednávky, vytvorené v danom období.

1.4. Aktuálne znenie Obchodných podmienok je dostupné na internetovej adrese.

 

2. Informácie o produktoch internetového obchodu, ich vlastnostiach a cenách

2.1. Všetky produkty v internetovom obchode Wellenmark sú predávané tretím stranám bez akýchkoľvek predsudkov v súlade s aktuálnymi zákonmi.

2.2. Všetky informácie o produktoch a ich grafické vyobrazenie majú informatívny charakter a nepredstavujú záväzné zobrazenie vlastností tovaru. Obal produktov sa môže líšiť z dôvodu zmeny dizajnu obalu výrobcom. V prípade, že má kupujúci záujem o ďalšie objasňujúce informácie, je povinný kontaktovať predávajúceho telefonicky alebo prostredníctvom emailu ešte pred uzavretím objednávky.

2.3. Všetky uvedené ceny na internetovej stránke sú vrátane DPH podľa právnych nariadení, platných v čase platby.

2.4. Ceny produktov, ktoré si kupujúci zadováži na webstránke, nezahŕňajú cenu za prepravu.

2.5. Pre produkty predávané na váhu je cena vypočítaná na základe pravej váhy ponúkaných položiek.

2.6. Ceny vyobrazené na webstránke závisia od ponúk obchodných partnerov a dodávateľov predajcu. Vzhľadom na to je predajca oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť cenovú ponuku kedykoľvek. Daná zmena nezasahuje do objednávok uskutočnených kupujúcim pred jej vznikom.

 

3. Práva a povinnosti Predajcu

3.1. Predajca pôsobí prostredníctvom obchodu pod značkou Wellenmark, umiestneným na tejto adrese: Rovniankova 12, 851 02 Bratislava.

3.2. Práva a povinnosti, uvedené v nasledovných Obchodných podmienkach, sa vzťahujú na predajcu potvrdením platby za objednávku.

3.3. Predajca je povinný informovať kupujúceho o stave prijatej objednávky v internetovom obchode prostredníctvom emailu. Predajca nie je zodpovedný za čas prijatia informácie o stave objednávky kupujúcim.

3.4. Predajca je oprávnený kedykoľvek zrušiť objednávku tovaru v prípade, že kupujúci z neobjasnených príčin odmietol prevzatie predošlých objednávok alebo uviedol zavádzajúce údaje o svojej osobe či mieste doručenia.

3.5. Predajca má právo elektronicky alebo telefonicky sprostredkovať informácie o iných produktoch a ponukách v prípade, že kupujúci vyjadruje súhlas s prijímaním takýchto informácií.

3.6. Predajca má právo ponúknuť kupujúcemu zľavové a inak zvýhodňujúce cenové relácie. Druhy zliav, výhod, týkajúcich sa informácií a podmienok sú sprostredkované na webstránke, v sekcii Ponuky a Zľavy a podľa potrieb predávajcu môžu byť zmenené.

3.7 Predajca nenesie nijakú zodpovednosť v prípade, že: 

  • obsah a množstvo informácií sprostredkované kupujúcim narušujú proces dodania objednávky (predávajúci tieto informácie neupravuje v nijakom prípade);
  • kupujúci uvedie na webstránku informácie, spadajúce pod oblasť verejného vlastníctva;
  • kupujúci nevhodným užívaním spôsobí škodu na produktoch, objednaných z internetového obchodu.

3.8. Predajca si vyhradzuje právo upravovať, odstraňovať alebo inak manipulovať so všetkými sekciami internetového obchodu, a to na základe vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia.

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

Vytvorením objednávky v internetovom obchode Wellenmark kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami obchodu.

4.1. Uhradením objednávky vzniká medzi predajcom a kupujúcim zmluvný vzťah; kupujúci na seba preberá všetky práva a povinnosti v znení obchodných podmienok internetového obchodu.

4.2. Kupujúci nadobúda platbou vlastnícke práva k produktom zakúpeným v internetovom obchode.

4.3. Pre uzavretie objednávky musí kupujúci uviesť: meno a priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo a detaily o doručení. Kupujúci týmto súhlasí so správnym poskytnutím uvedených osobných údajov v registračnom formulári, rovnako ako ďalšou aktualizáciou týchto údajov a informácií.

4.4. Pri nákupe v internetovom obchode si kupujúci vytvára heslom chránené konto. Kupujúci toto konto môže využívať na účely kontroly stavu objednávky a iné operácie v rámci povolení pre registrovaných užívateľov.

4.5. Kupujúci súhlasí s nezverejňovaním prístupového hesla k účtu tretím stranám. V prípade úniku tohto údaju kupujúci urýchlene zmení tvar prístupového hesla na webstránke.

4.6. V prípade, že sa kupujúci zdržiava na nesprístupnenom území, zaistí prístup pre dodanie objednávky od doručovateľa predajcuPredajca nie je zodpovedný za zlyhanie, ktoré nastane zneprístupnením na miesto doručovacej adresy.

4.7. Kupujúci sa smie zriecť prijímania emailov od predajcu zaslaním emailu predajcovi alebo kliknutím na príslušné hypertextové prepojenie v spodnej časti každého takéhoto emailu.

 

5. Základné obchodné podmienky

5.1. Zadanie objednávky v internetovom obchode je umožnené kupujúcim s registráciou aj bez registrácie.

5.2. Kupujúci môže vykonať objednávku prostredníctvom telefonátu, emailom alebo osobitým vyplnením objednávky online formou. V prípade otázok môžete použiť stránku Ako nakupovať.

5.3. Ak pri výrobe darčekového balenia konkrétny produkt nie je na sklade, bude použitý iný produkt v rovnakej cenovej kategórii a tak, aby ladil s celkovým dizajnom darčekového balenia.

5.4. Ďalšie základné podmienky, súvisiace s objednávaním v internetovom obchode, sa nachádzajú v sekciách PlatbaDoručenieReklamácie, ktoré sú integrálnou súčasťou obchodných podmienok a sú samostatne dostupné na webstránke.

 

6. Ochrana osobných údajov kupujúceho

6.1. Osobné údaje kupujúceho sú spracované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

6.2. Registráciou na webstránke povoľuje kupujúci predajcovi a jeho zmluvným partnerom využívať osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre uskutočnenie obchodu, ukončenie objednávky a zaistenie ďalších aktivít, spojených s aktivitami kupujúceho v prostredí webstránkyKupujúci takisto súhlasí s využívaním osobných údajov pre potreby automatizovanej anonymnej analýzy za účelom skvalitnenia služieb, propagácie produktov a služieb predajcu a ďalšie prípady obsiahnuté v obchodných podmienkach.

Pokiaľ po ukončení objednávky kupujúci vznesie akúkoľvek námietku voči spracovaniu osobných údajov, musí byť táto námietka kvôli odstráneniu z databázy prijatých informácií (vrátane prihlasovacích údajov, histórii objednávok a výhod) ďalej postúpená na Zákaznícky servis predajcu.

6.3. Predajca môže využiť súbory cookies, pokiaľ neobsahujú žiadne dôverné informácie. Návštevníci a kupujúci sú pritom upovedomení o zhromažďovaní, analýze a užívaní súborov cookies, zahŕňajúc tretie strany, využívajúce ich na štatistické účely a optimalizáciu reklamy.

6.4. Predajca prijíma informácie o IP-adresách každého z návštevníkov www.wellenmark.sk. Tieto informácie nie sú využívané na identifikáciu návštevníka.

6.5. V záujme skvalitnenia služieb je predajca povolaný nahrávať telefonické konverzácie s kupujúcim. V zmysle platného zákona predajca zároveň musí počas telefonickej konverzácie zabrániť úniku informácií tretím stranám bez priamej účasti na procese objednávky.

6.6. Žiadne z ustanovení s dôvodným uplatnením zákona nijako neslúži k zneužitiu povinností predajcu.

 

7. Práva na informácie na webstránke

7.1. Autorské právo na informačné materiály (zahŕňajúc nielen obrázky, fotografie, text, logá, webdizajn) zobrazené na webstránke, patrí predajcovi a ďalším vlastníkom, ktorí súhlasili s online zverejnením svojich materiálov na stránke. Bez ich prednostného zvolenia nemajú iné osoby povolenie používať, kopírovať, šíriť ani inak upravovať časť alebo celé dielo.

7.2. Všetky práva na informačné materiály, vrátane obrázkov (fotografií) na webstránke, sú opatrené národným aj medzinárodným zákonom.

7.3. Použitie ktoréhokoľvek informačného a obrazového (fotografického) materiálu z webstránky je možné len s povinným uvedením aktívneho hypertextového prepojenia v tvare: www.wellenmark.sk.

 

8. Ostatné podmienky

8.1. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov zostávajú týmito Podmienkami nedotknuté.

8.2. Zúčastnené strany sa pokúsia vyriešiť prípadné nezhody medzi kupujúcim a predajcom formou jednania. V prípade nezhody možno podať sťažnosť na súd v súlade s aktuálnou legislatívou Slovenskej republiky.

8.3. V prípade dokumentovaného a overeného zásahu vyššej moci sú zúčastnené strany oslobodené od povinností, aké vyplývajú z Obchodných podmienok.

8.4. Deklarovanie ktoréhokoľvek ustanovenia z Obchodných podmienok, ktoré nie je podľa súdu platné, nezasahuje takto do ostatných ustanovení.

 

Korporátni zákazníci

Korporátni zákazníci

Našim korporátnym zákazníkom ponúkame prípravu návrhov darčekových balíčkov podľa inidividuálnych požiadaviek. Zabezpečíme výrobný proces aj dodanie na rôzne adresy.

Veľkoobchodná spolupráca

Veľkoobchodná spolupráca

Veľkoobchodní partneri u nás nájdu široké spektrum exkluzívnych produktov za skvelé veľkoobchodné ceny. Vieme zabezpečiť dodanie tovaru v rámci celého Slovenska.

Reklamné agentúry

Reklamné agentúry

Pre reklamné agentúry radi pripravíme návrh darčeka podľa dopytu klienta. Sme pripravení byť vašim dlhodobým dodávateľom a partnerom pre stabilné a vzájomne prospešné vzťahy.

Zákaznícka podpora

Product added to wishlist

Používame cookies, aby sme zefektívnili prezeranie našej stránky. Ak budete pokračovať bez zmeny vašich nastavení, predpokladáme, že cookies na našej internetovej stránke Wellenmark vám vyhovujú. Viac informácií