Je pre nás potešením udržiavať dlhodobé vzťahy s našimi klientmi a vítať pravidelných zákazníkov v našich predajniach. A teraz, vždy keď budete nakupovať, dostanete niečo viac: ponúkame jednoduchý spôsob ako získať výhody navyše – Vernostná karta v rámci programu “Wellenmark Bonus Partner” (ďalej už len Program), ktorá funguje na celom území Slovenska a umožňuje vám:

 • zbierať a zhromažďovať nákupné body;
 • používať body na následné nákupy v predajniach Wellenmark alebo pri online nákupe na www.wellenmark.sk;
 • obdržať jedinečné ponuky a zľavy na produkty;
 • byť v obraze o našich novinkách a dátumoch, kedy sa vo Wellenmark budú diať degustácie.

Zároveň vám aj naďalej budeme poskytovať vynikajúce služby a potešovať vás vynikajúcimi darčekmi na každú príležitosť.

 

1. Všeobecné ustanovenia

1. 1. Program je prístupný len jednotlivým občanom Slovenskej republiky, vo veku nad 18 rokov. Právnické osoby a súkromní podnikatelia, ktorí by si produkty zakúpili s účelom ďalšieho prevádzkovania sa Programu nebudú môcť zúčastniť.

1. 2. Existujú dve možnosti ako sa zúčastniť Programu:

 • získaním Vernostnej karty pri platbe v akejkoľvek predajni Wellenmark alebo
 • registrovaním sa v online predajni na www.wellenmark.sk

1. 3. Ako člen Programu:

 

2. Vernostná karta

2.1. Vernostná karta (ďalej už len Karta) je špeciálna značková plastová karta s unikátnym číslom a čiarovým kódom na opačnej strane. Karta identifikuje člena Programu a dovoľuje mu zbierať a používať body na platby v predajniach Wellenmark a v eshope.

2.2. Karta sa vydáva ZDARMA bez ohľadu na to, akú sumu zákazník uhradil v čase platby v akejkoľvek predajni Wellenmark.

2.3. Vyplnenie a podpísanie členského formulára (ktorý je dostupný na pokladniach) je povinnou podmienkou na získanie Karty.

2.4. Členský formulár sa považuje za správne vyplnený a teda aj prijatý personálom v prípade, že:

 • je vyplnený jasným a zreteľným písmom, použitím veľkých písmen, bez opráv;
 • sú vyplnené všetky povinné polia (označené hviezdičkou).

Potom, čo je formulár vyplnený a podpísaný, by ste mali členský formulár odovzdať obchodnému personálu, ktorý uvedie poskytnuté informácie do databázy Vernostného programu a aktivuje vašu Kartu.

2.5. Ak sa zaregistrujete cez eshop Wellenmark, obdržíte unikátny identifikátor korešpondujúci s unikátnym číslom Vernostnej karty. V takomto prípade bude členský formulár vyplnený automaticky a údaje vašej budúcej Karty budú prepojené s vašim osobným účtom.

2.6. Pokiaľ nemáte Kartu, body pri platbách nebudete môcť na pokladniach predajní použiť, avšak môžete ich zbierať a používať pri online nákupoch. Na to, aby boli vaše body dostupné pri platbe na pokladniach, je nutné, aby ste si zadovážili Vernostnú kartu priamo v akejkoľvek predajni Wellenmark (nie je nutná žiadna platba), pričom poskytnete personálu vaše meno a doručovaciu adresu a osobne vyplníte a podpíšete členský formulár.

2.7. Ak by držiteľ Karty chcel zmeniť svoje kontaktné údaje, je povinný vyplniť ďalší formulár v ktorejkoľvek predajni. Vaše osobné údaje si môžete zmeniť aj online - vo vašom zákazníckom účte.

 

3. Používanie Vernostnej karty

3.1. Na zozbieranie bodov alebo ich požitie na zaplatenie tovaru a služieb, by ste mali vždy ukázať vašu Kartu na pokladni, v prípade, že nakupujete v predajniach Wellenmark. Ak sa zákazník s touto Vernostnou kartou na pokladni v čase platby nepreukáže, nemá nárok na žiadne body.

3.2.1. Na získanie bodov cez Wellenmark eshop sa potrebujete prihlásiť a použiť online pokladňu. Body z platieb budú potom automaticky kalkulované a pridané na váš bonusový účet po doručení vašej objednávky.

3.2.2. Na použitie vašich nazhromaždených bodov sa prihláste a konvertujte body do poukážky, následne použite poukážku v online pokladni.

3.2.3. Bonusový Program taktiež funguje v prípadoch, kedy bol tovar objednaný a zakúpený online, ale bol doručený do predajne.

3.3. Pri objednávke cez telefón je bonusy možné iba zbierať; platba s bonusmi cez telefón nie je možná.

 

4. Kalkulácia a použitie bodov

4.1. Ako člen Programu, môžete zbierať bonusy za každú platbu, počnúc prvou platbou v našich predajniach alebo v online predajni www.wellenmark.sk.

4.2. Za každé 1€, ktoré miniete v predajniach Wellenmark, získate jeden bod (rovná sa 0,05€). Celková suma nazbieraných bodov sa rovná zaokrúhlenej hodnote vašej platby.

4.3. Bonusy sú udelené za platbu každého tovaru a služieb, okrem:

 • tých, ktoré sú uhradené darčekovou poukážkou Wellenmark alebo kóduom z kupónu;
 • akciového tovaru;
 • bonusov už použitých na súčasné platby za tovar alebo službu;
 • nákladov za doručenie.

4.4. Body sú pridané na váš bonusový účet - do vášho učta v priebehu jedného dňa od dátumu:

 • platby a doručenia tovaru, v prípade, že je doručenie vyžiadané;
 • platby za tovar, použitím Karty v ktorejkoľvek predajni Wellenmark.

Od toho okamihu sú vaše body aktívne a môžu byť použité pri platbe nasledujúcich nákupov.

4.5. Body nemožno vymeniť za hotovosť. Ale je možné použiť ich pri online platbe v eshope www.wellenmark.sk alebo pri kúpe tovaru a služieb v predajniach Wellenmark. Vaše body môžete použiť na čiastočné zaplatenie nákupu, ale aj úhradu celkovej sumy.

4.6. Vygenerovanú poukážku sa nedá uplatniť na úhradu alkoholu.

 

5. Zrušenie objednávky

5.1. Body použité na platbu objednávky budú späť na váš bonusový účet, v prípade, že objednávku zrušíte:

 • cez manažéra Wellenmark,
 • v okamihu obdržania tovaru pri doručení,
 • alebo ste objednávku v stanovenom čase nemohli vyzdvihnúť.

5.2. Ak zrušíte časť objednávky, ktorá už bola doručená a potvrdená podpisom a množstvo použitých bodov je menšie ako cena za zvyšnú objednávku, potom sa množstvo použitých bodov nemení a po doručení tovaru bude zaúčtované v plnej výške. V prípade, že v takejto situácii bolo za tovar zaplatené vopred, to čo ste platili navyše bude poslané späť na váš bankový účet. (Pre viac informácií si prečítajte sekciu Reklamačný poriadok a záruky)

 

6. Doba platnosti bonusov

6.1. Platnosť nazbieraných bodov je limitovaná na jeden kalendárny rok, ktorý začína v danom roku 1. februára a končí v nasledujúcom roku 30. januára. Po tomto dátume začína nové obdobie na zhromažďovanie a používanie bonusov.

6.2. Bonusy, ktoré boli prijaté, ale nepoužité v danom období, budú zrušené. Doba platnosti bonusov NEMÔŽE BYŤ PREDĹŽENÁ.

 

7. Prezeranie zostatku bonusov na účte a informácie o bodoch

7.1. Všetky operácie vykonané s vašou Kartou sú zobrazené na bonusovom účte, vo vašom účte, na stránke online predajne www.wellenmark.sk.

7.2. Informácie súvisiace s bodami si môžete zistiť od:

 • manažéra obchodu Wellenmark, telefón +421 948 041 143;
 • zamestnanca zo zákazníckej podpory alebo pokladníka/pokladníčky v ktorejkoľvek predajni.

7.3. Body prijaté za každý nákup môžete osobne monitorovať. Informácie o zozbieraných bodoch možno nájsť:

 • na faktúre poskytnutej kuriérom pri doručení;
 • na príjmovom bloku predajne, vydanom po platbe za tovar/služby na pokladni.

 

8. Zmeny v členskom Programe / Zrušenie členstva a (alebo) stornovanie osobných údajov

8.1. Wellenmark si vyhradzuje právo na zmenu podmienok Programu. Pravidlá Programu môžu byť zmenené bez toho, že by tomu predchádzalo upozornenie adresované jeho členom. Aktuálne podmienky Programu sú vždy zverejnené na webovej stránke.

8.2. Existuje možnosť vystúpenia z Programu a (alebo) odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov, čo je možné urobiť kedykoľvek napísaním oznámenia o odvolaní z Programu alebo oznámenie o odvolaní súhlasu so spracovaním údajov, v jednej z našich predajní alebo emailom. Prosím, vezmite na vedomie:

 • Vaše členstvo v Programe bude týmto ukončené;
 • Vaša Karta bude zablokovaná, body na Karte budú neplatné a nemôžu byť spätne obnovené;
 • Spracovanie vašich osobných údajov bude ukončené; v priebehu tridsiatich (30) dní odo dňa vašej žiadosti budú vaše údaje odstránené z našich systémov.

 

9. Náhrada a obnovenie Vernostnej karty

9.1. V súvislosti s náhradou alebo obnovením vašej Vernostnej karty, kontaktujte ktorúkoľvek predajňu Wellenmark, vyplňte formulár žiadosti a následne obdržíte novú Vernostnú kartu.

9.2. Nová Karta je aktivovaná automaticky v čase náhrady; všetky zozbierané body a história transakcií budú zachovane. Vaša stará plastová Karta bude zablokovaná a už ju viac nebude možné použiť.

9.3. V prípade obnovenia Karty alebo náhrady z dôvodu straty, budú vaše body prevedené na novú Kartu a tá bude automaticky prepojená s vašim existujúcim účtom v eshope.

9.4. Body použité treťou stranou po strate Karty nemôžu byť obnovené.

9.5. Prevod bodov medzi rozličnými účtmi v online predajni nie je povolený.

 

10. Iné podmienky

10.1. Predajne Wellenmark si vymedzujú právo Kartu blokovať a odmietnuť bodový nárast v prípade úmyselného porušenia pravidiel Vernostného programu jeho členom, a takisto si vymedzujú právo zrušiť akékoľvek body, ktoré by mohli byť zozbierané chybne ako následok technického zlyhania v rámci Vernostného programu a to bez predchádzajúceho upozornenia daného člena.

10.2. Ak kvôli technickému zlyhaniu nie sú kartové transakcie uskutočniteľné, predajne Wellenmark si vymedzujú právo odmietnuť klientovu žiadosť vykonať operáciu s bonusovou Kartou, až dovtedy, kým sa toto zlyhanie nevyrieši.

 

Ďakujeme vám za čas, ktorý ste venovali čítaniu podmienok Programu! Prajeme vám zaujímavý a bezproblémový nákup s vašou Vernostnou kartou “Wellenmark Bonus Partner”.

 

Korporátni zákazníci

Korporátni zákazníci

Našim korporátnym zákazníkom ponúkame prípravu návrhov darčekových balíčkov podľa inidividuálnych požiadaviek. Zabezpečíme výrobný proces aj dodanie na rôzne adresy.

Veľkoobchodná spolupráca

Veľkoobchodná spolupráca

Veľkoobchodní partneri u nás nájdu široké spektrum exkluzívnych produktov za skvelé veľkoobchodné ceny. Vieme zabezpečiť dodanie tovaru v rámci celého Slovenska.

Zákaznícka podpora

Product added to wishlist

Používame cookies, aby sme zefektívnili prezeranie našej stránky. Ak budete pokračovať bez zmeny vašich nastavení, predpokladáme, že cookies na našej internetovej stránke Wellenmark vám vyhovujú. Viac informácií